ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Voor kinderen tot 18 jaar is de handtekening van de ouder / voogd nodig.
 • Plaatsing voor een cursus op volgorde van binnenkomst
 • Bij onvoldoende deelname kunnen wij een cursus annuleren.
 • In september ontvangt u bericht betreffende de aanvangsdatum, materialen en wijze van betaling.
 • Annulering door de cursist uitsluitend schriftelijk tot 3 weken voor aanvang van de cursus, daarna bent u de kosten verschuldigd.
 • Inschrijving verplicht tot het betalen van het volledige cursusgeld. Restitutie is niet mogelijk.
 • De cursusprijzen zijn inclusief consumpties en exclusief materiaal.
 • De schoolvakanties zullen zo veel mogelijk worden aangehouden.
 • Er bestaat geen recht op het inhalen van door de cursist gemiste lessen.
 •  Lesinhoud en lesmateriaal zijn uitsluitend bestemd voor de cursist. Kopiëren en/of doorgeven aan anderen is niet toegestaan.
 • Voor werk dat tijdens de lessen is gemaakt, stellen wij het op prijs, dat het beschikbaar is voor de Collage cursistenexpositie en dat bij een eigen expositie van de cursist, met werk van de Collage lessen, de naam van Collage en de docent daarbij in CV en persbericht worden vermeld.
 • Voor PR doeleinden kan er door docent of organisatie tijdens de lessen worden gefotografeerd en gefilmd. Wilt u op het inschrijfformulier duidelijk aangeven wanneer u daar bezwaar tegen heeft.
 • Deelname is voor eigen risico. Collage stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade.